درباره ما


درباره کسانی که هسته تیم طراحی بلــو را تشکیل می دهند بدانید

اهداف تیم طراحی بلو

با هم به مشکلات بخندیم!

مسلما در شروع کارها هم تیم و هم مشتریان دچار مسائل و مشکلاتی می شوند، کاری که حل شدن این مشکلات را تسریع می کند خندیدن است!

مشتری مداری

یکی از اصول تیم طراحی بلـــو، مشتری مداری است که سعی کرده ایم با پشتیبانی آنلاین و پاسخگویی هر چه سریع تر به این هدف برسیم.

دوست داریم بهترین باشیم

از زمانی که تیم طراحی بلــو شکل گرفته است یکی از برنامه های ما تلاش برای بهترین بودن بوده است.

ما کارمان را دوست داریم

تیم ما به سبب علاقه ای که به کارهای طراحی دارند، هر روز در حال پیشرفت هستند و هدف ما ارتقا سطح کیفیت پروژه هاست.