مصطفی حسن خانی

مهندس صنایع، طراح وب

مهارت ها

PhotoShop su
HTML su
CSS su
BootStrap su
JavaScript su
JQuery su
php er
Laravel er
Android su
ASP.Net er